Förebygg urinvägsinfektion som löpare

Att hålla sig frisk och skadefri är avgörande för alla som ägnar sig åt löpning och träning. Bland de mindre uppmärksammade, men ack så störande, hälsoproblemen finns urinvägsinfektion (UVI). Denna text belyser varför aktiviteter såsom löpning kan öka risken för UVI, hur man kan förebygga det och vikten av att behandla infektionen tidigt.

Urinvägsinfektioner är inte bara ett obehag utan kan också påverka din träningsrutin negativt. Symptom som sveda vid urinering, tätare behov av att kissa och eventuell smärta i underlivet kan göra varje löpsteg till en plåga. För aktiva löpare blir därför kunskap om förebyggande åtgärder samt tidig behandling extra viktig.

Vad orsakar UVI hos aktiva löpare?

Ungt par som joggarDe främsta riskfaktorerna för att utveckla UVI inkluderar uttorkning och friktion i underlivet från åtsittande träningskläder. Vätskepåfyllning minskar produktionen av urin, vilket annars hjälper till att spola ut bakterier från urinvägarna. Dessutom kan svettiga träningspass bidra till en miljö där bakterier frodas. Det är därför viktigt med rätt klädval och god hygien i samband med träning.

Hur förebygger du UVI som löpare?

För att minimera risken för urinvägsinfektion bör du se till att dricka mycket vatten, både före, under och efter dina löppass. Detta säkerställer god urinproduktion och hjälper kroppen att naturligt rensa ut potentiella skadliga bakterier. Att välja luftiga material när du väljer träningskläder kan också minska risken för bakterietillväxt.

Dusch direkt efter avslutat träningspass för att tvätta bort svett är ytterligare en bra rutin för att hålla bakterierna på avstånd. För kvinnor är det även rekommenderat att torka sig från fram till bak efter toalettbesök för att minska risken för överföring av tarmbakterier till urinvägarna.

När det gäller kosttillskott har vissa studier visat på fördelar med tranbärs extrakt som ett förebyggande mot UVI tack vare dess antibakteriella egenskaper. Dock bör detta ses som ett komplement snarare än en huvudsaklig preventiv metod.

Vid tecken på UVI är det kritiskt att agera snabbt genom lämplig behandling för att undvika komplikationer eller spridning av infektionen. Ytterligare information om symtom samt behandlingsalternativ finns via UVI. Tveka inte heller på att kontakta sjukvårdspersonal vid osäkerhet eller om symtomen kvarstår. Du kan behöva en antibiotikabehandling som bekämpar infektionen.

Det pågår mycket forskning kring vaccin mot olika infektioner och vid Blekinge tekniska högskola görs vaccinstudier med förhoppning om ett fungerande vaccin mot urinvägsinfektion.